Pro zájemce

S NEMO NEXT pro úspěšnou plavbu mořem vzdělání

Proč si vybrat NEMO NEXT

Kvalitní vzdělání

Vyučujeme s využitím vzdělávacích metod třetího tisíciletí. Používáme moderní vědecké poznatky, které hovoří o nutnosti zprostředkovávat dětem poznání všemi dostupnými cestami. Více informací viz Koncepce vzdělávání

Dvojjazyčnost

V dnešním globalizovaném světě je anglický jazyk nezbytností, proto na něj klademe v našem vyučování zásadní důraz. Děti mají velké množství angličtiny nad rámec doporučený MŠMT. Pro naše studenty se stává anglický jazyk běžným komunikačním prostředkem, a to zejména díky rodilým mluvčím, kteří vytvářejí na naší škole přirozené bilingvní prostředí.

Individuální přístup

NEMO NEXT se zaměřuje na žáka. Při výuce se soustředíme na komplexní vývoj každého jedince. Nízký počet žáků ve třídě (maximálně 16) nám umožňuje podrobně vyhodnotit specifika našich žáků a reagovat na ně.

Hodnotové vzdělávání

Na hodnotách si naše škola zakládá. Učíme žáky, že cesta je důležitější než výsledek, neboť právě při cestě se dítě nejlépe učí překonávat překážky, poradit si, zažívat úspěchy, ale i neúspěchy. Zároveň se snažíme neúspěch redefinovat. Nevydařený pokus není neúspěch, „neúspěch přichází pouze tehdy, kdy se přestaneme snažit“ - Albert Hubbard.

Rodinná atmosféra založená na empatii

Naším cílem jsou děti těšící se do školy. Empatickým přístupem umožňujeme žákům růst a vypořádat se s různými životními situacemi a překážkami. Žáci tak lépe zvládají změny, jakou je třeba přechod na druhý stupeň.

Přijímací řízení

Zápis pro školní rok 2023/2024 bude probíhat od března 2023. Pro školní rok 2023/2024 otevíráme jednu šestou třídu pro maximálně 16 žáků.

Kritéria přijetí

  • Podání přihlášky (STÁHNOUT) do NEMO NEXT na email pivonka@nemonext.cz nebo osobně při domluvené schůzce
  • Osobní pohovor s dětmi a jejich zákonným zástupcem
  • Splnění předpokladů ke vzdělávání podle kritérií NEMO NEXT
  • Sdílení přístupu k výuce v NEMO NEXT (hodnotová výchova, dodržování pravidel, metody a formy výuky)
  • Docházka do prvního stupně ZŠ NEMO je výhodou (avšak není podmínkou ani zárukou přijetí)

S sebou k zápisu přineste:

  • Rodný list dítěte
  • Vysvědčení z prvního pololetí páté třídy.
  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Vyplněnou přihlášku do NEMO NEXT

Ceník a stravování

Školné činí 14 000Kč měsíčně. Platí se od září do června (tj. 10 měsíců).

Při podpisu smlouvy o vzdělávání v NEMO NEXT rodiče složí zálohu na školné ve výši 30 000 Kč, která je splatná do 5 dnů od podpisu smlouvy. Dále je školné splatné ve dvou splátkách po 55 000,- Kč. První splátka je splatná do 15.7. 2023. Druhá pak do 15.1. 2024. Školné zahrnuje náklady na výuku s rozšířenou výukou angličtiny a lekce s rodilým mluvčím.

Žáci platí 1 x ročně příspěvek 1 000 Kč na výtvarné potřeby a další výukové pomůcky (pracovní sešity a některé učebnice).

Kroužky, výlety, divadla, stravování, kurzy, školy v přírodě a další akce se platí zvlášť.

Stravu zajišťuje firma J+J Školní jídelny. NEMO NEXT zajišťuje rozdělení stravy na porce. Společnost J+J Školní jídelny vaří jídla v souladu se spotřebním košem. Kvalitní strava je připravována z prvotřídních denně čerstvých surovin bez použití chemicky konzervovaných polotovarů a koncentrátů