Často kladené otázky

S NEMO NEXT pro úspěšnou plavbu mořem vzdělání

Proč jste se rozhodli otevřít druhý stupeň?

Neboť jsme chtěli pokračovat v koncepci ZŠ NEMO a nabídnout tak dětem možnost pokračovat na druhém stupni v kvalitním dvojjazyčném vzdělání, které by probíhalo v rodinném prostředí s individuálním přístupem.

Jaké vzdělávání škola nabídne?

NEMO NEXT nabízí kvalitní dvojjazyčné vzdělání. Našim cílem je sebevědomý žák, který aktivně získává kompetence pro další studium i pro život v 21. století. Nedílnou součástí výuky jsou moderní vyučovací metody, příznivé klima a individuální přístup k žákům. Druhý stupeň bude navazovat kvalitní výukou anglického jazyka. Ten je vyučován rodilými mluvčími. Některé další předměty budeme vyučovat formou CLIL, tedy integrací angličtiny do jiného předmětu.

Jak se bude ve škole známkovat?

Při známkování vycházíme z konceptu formativního hodnocení , jehož základem je vnitřní motivace žáka, důraz tedy klademe mimo jiné i na sebehodnocení. Žák přesně ví, proč dostal konkrétní známku, umí sám vyhodnotit, co mu nejde a jakou cestu má zvolit pro zlepšení. Hodnocení na vysvědčení je kombinací známek a slovního hodnocení. Průběžné hodnocení provádíme slovně, písemně, za pomoci jednoznačných symbolů i využitím škály známek 1-5. Čtvrtletní hodnocení je slovní (v písemné podobě). Pololetní a závěrečné hodnocení (výpis z vysvědčení a vysvědčení) je prováděno známkováním.

Kde bude výuka probíhat?

Výuka bude probíhat v přilehlé budově vedle ZŠ NEMO v ulici Nad Bahnivkou 140, Říčany v 1. nadpodlaží. Žáci budou mít k dispozici moderně vybavenou učebnu i se zázemím pro relaxaci. Pro tělesnou výchovu budou žáci využívat skvěle vybavenou přilehlou tenisovou halu a volnočasový areál v Novém Pacově. Výuka bude probíhat i ve venkovní učebně ZŠ NEMO a při tematických výletech a projektových dnech.

Jaký bude režim dne? Kdy mohou přijít žáci do školy?

Škola bude otevřena od 8:00. Samotná výuka začíná v 8:30. Prosíme rodiče, aby využívali tzv. rychlý výsadek, kdy dítě vystoupí samo z auta a rodič hned odjíždí z parkoviště. Samozřejmě pokud nebude potřebovat navštívit pedagoga.

Výuka je zahájena tzv. morning assembly, které je součástí hodnotového vzdělávání. Pro lepší orientaci v předmětech bude sloužit klasický rozvrh hodin, ale hodiny se budou propojovat do tematických a projektových celků. Kolem poledne půjdou žáci na oběd, který je samozřejmě zajištěn.

Výuka bude probíhat každý den do 15:00. Pokud bude zájem, škola zajistí pobyt v tzv. školním klubu nebo zájmovém kroužku, kde může žák setrvat od 15:00 do 17:00.

Pondělí – čtvrtek

  • 8:00 - Otevření školy
  • 8:30 - Začíná morning assemblyn a výuky
  • 15:00 - Konec vyučování

Pátek

  • 7:30 - Otevření školy
  • 8:10 - Začíná Morning assembly
  • 8:30 - Začátek vyučování
  • 12:30 - Konec vyučování

Jak mohu své dítě přihlásit a kolik bude stát školné?

Prvním krokem je vyplnit přihlášky (STÁHNOUT). Přihlášku prosím pošlete přímo řediteli školy panu Pivoňkovi na e-mail: pivonka@nemonext.cz. Ten Vás pak bude kontaktovat s dalším postupem. Více informací o přijímacím řízení naleznete zde.

Školné je 14 000 Kč za měsíc (platí se září až červen - tj. 10 měsíců)

Proč bude výuka v režimu individuálního vzdělávání?

Naším cílem je zajistit návaznost na první stupeň ZŠ NEMO, proto jsme hledali prostory v blízkosti stávající MŠ a ZŠ NEMO. Tyto prostory ale dle územního plánu nelze zkolaudovat na školu. Do budoucna však hledáme prostory v Říčanech, které lze využívat pro tzv. občanskou vybavenost – základní školu.

Žáci se tedy budou vzdělávat podle § 41 Školského zákona č. 561/2004 Sb. o povolení individuálního vzdělávání žáků. Výuka bude probíhat stejně jako ve škole. Žáci budou zapsáni v naší spolupracující škole, kde budou mít povoleno individuální vzdělávání.

Co má rodič udělat pro to, aby se jeho dítě mohlo vzdělávat v naší škole?

Rodiči bude doporučena naše spřátelená škola ZŠ Chotýšany, kam zapíše své dítě a požádá o individuální vzdělávání.

K zápisu může využít i svoji spádovou školu. Žádost rodiči zpracujeme a zajistíme i potřebné doporučení z pedagogicko-psychologické poradny. Není se čeho bát, spousta škol takto již funguje.