Často kladené otázky

S NEMO NEXT pro úspěšnou plavbu mořem vzdělání

Proč jste se rozhodli otevřít druhý stupeň?

Neboť jsme chtěli pokračovat v koncepci ZŠ NEMO a nabídnout tak dětem možnost pokračovat na druhém stupni v kvalitním dvojjazyčném vzdělání, které by probíhalo v rodinném prostředí s individuálním přístupem.

Jaké vzdělání škola nabízí?

NEMO NEXT nabízí kvalitní dvojjazyčné vzdělání. Našim cílem je sebevědomý žák, který aktivně získává kompetence pro další studium i pro život v 21. století. Nedílnou součástí výuky jsou moderní vyučovací metody, příznivé klima a individuální přístup k žákům. Druhý stupeň bude navazovat kvalitní výukou anglického jazyka. Ten je vyučován rodilými mluvčími. Některé další předměty budeme vyučovat formou CLIL, tedy integrací angličtiny do jiného předmětu.

Jak se ve škole známkuje?

Při známkování vycházíme z konceptu formativního hodnocení , jehož základem je vnitřní motivace žáka, důraz tedy klademe mimo jiné i na sebehodnocení. Žák přesně ví, proč dostal konkrétní známku, umí sám vyhodnotit, co mu nejde a jakou cestu má zvolit pro zlepšení. Hodnocení na vysvědčení je kombinací známek a slovního hodnocení. Průběžné hodnocení provádíme slovně, písemně, za pomoci jednoznačných symbolů i využitím škály známek 1-5. Čtvrtletní hodnocení je slovní (v písemné podobě). Pololetní a závěrečné hodnocení (výpis z vysvědčení a vysvědčení) je prováděno slovním hodnocením (v písemné podobě) i známkováním.

Kde probíhá výuka?

Výuka probíhá v našich nových prostorech v ulici V řešetě 1704/2, Říčany. Žáci mají k dispozici moderně vybavené učebny i zázemí pro relaxaci a volný pohyb. Součástí školy je i rozlehlá zahrada pro volný pohyb dětí, odpočinek, zahradničení a sport. Výhodou je také lokalita samotná. Budova se nachází kousek od několika venkovních a sportovních hřišť, Mlýnského rybníka, Zříceniny Říčanského hradu a Masarykova náměstí.

Jaký je režim dne? Kdy mohou žáci přijít do školy?

Škola je otevřena od 7:30. Samotná výuka začíná v 8:30. Prosíme rodiče, aby využívali tzv. rychlý výsadek, kdy dítě vystoupí samo z auta a rodič hned odjíždí z parkoviště. Samozřejmě pokud nebude potřebovat navštívit pedagoga.

Výuka je zahájena tzv. morning assembly, které je součástí hodnotového vzdělávání. Pro lepší orientaci v předmětech bude sloužit klasický rozvrh hodin, ale hodiny se budou propojovat do tematických a projektových celků. Kolem poledne půjdou žáci na oběd, který je samozřejmě zajištěn.

Výuka bude probíhat každý den do 15:00. Pokud bude zájem, škola zajistí pobyt v tzv. školním klubu nebo zájmovém kroužku, kde může žák setrvat od 15:00 do 17:00.

Pondělí – čtvrtek

  • 7:30 - Otevření školy
  • 8:30 - Začíná morning assemblyn a výuky
  • 15:00 - Konec vyučování
  • 15:15 – Zahájení kroužků
  • 17:00 – Konec kroužků (doba trvání jednotlivých kroužků se může lišit)

Pátek

  • 7:30 - Otevření školy
  • 8:30 - Zahájení morning assembly a výuky
  • 12:30 - Konec vyučování

Jak mohu své dítě přihlásit a kolik bude stát školné?

Prvním krokem je vyplnit přihlášky (STÁHNOUT). Přihlášku prosím pošlete přímo řediteli školy panu Pivoňkovi na e-mail: pivonka@nemonext.cz. Ten Vás pak bude kontaktovat s dalším postupem. Více informací o přijímacím řízení naleznete zde. Školné je 14 000 Kč za měsíc (platí se září až červen - tj. 10 měsíců)

Proč bude výuka v režimu individuálního vzdělávání?

Naším cílem bylo zajistit návaznost na první stupeň ZŠ NEMO, proto jsme hledali prostory, které by splňovaly všechny naše požadavky, což se nám v listopadu 2023 povedlo. Ihned jsme zahájili rekonstrukce a další úkony pro zápis do MŠMT. Tento zdlouhavý proces však zahrnuje několik institucí. Do doby, než bude tento proces dokončen, tak se žáci budou vzdělávat podle § 41 Školského zákona č. 561/2004 Sb. o povolení individuálního vzdělávání žáků. Žáci budou zapsáni v naší spolupracující škole, kde budou mít povoleno individuální vzdělávání.